เลือกคลาวด์โฮสติ้งต่างประเทศที่เหมาะสมกับคุณ

Cloud SSD DirectAdmin Hosting on CloudLinux with Multiple PHP Version
  • Cloud SSD Inter Hosting Bronze 2GB

    • 2GB พื้นที่ใข้งาน (Space)
    • 100GB/เดือน ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
    • 1 โดเมน (Domain)
    • 6 ฐานข้อมูล (Database)
    • no Cronjobs
    500.00/yr
    Telli kohe
  • Cloud SSD Inter Hosting Silver 4GB

    • 4GB พื้นที่ใข้งาน (Space)
    • 200GB/เดือน ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
    • 4 โดเมน (Domain)
    • 30 ฐานข้อมูล (Database)
    • have Cronjobs
    950.00/yr
    Telli kohe
  • Cloud SSD Inter Hosting Gold 10GB

    • 10GB พื้นที่ใข้งาน (Space)
    • 300GB/เดือน ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
    • 8 โดเมน (Domain)
    • ไม่จำกัด ฐานข้อมูล (Database)
    • have Cronjobs
    1,400.00/yr
    Telli kohe
  • Cloud SSD Inter Hosting Diamond 30GB

    • 30GB พื้นที่ใข้งาน (Space)
    • ไม่จำกัด GB/เดือน ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
    • ไม่จำกัด โดเมน (Domain)
    • ไม่จำกัด ฐานข้อมูล (Database)
    • have Cronjobs
    2,500.00/yr
    Telli kohe
Included With Every Plan
  • Directadmin Control Panel
  • Imunify360 ScanVirus in Control Panel
  • FREE SSL (HTTPS) by Let's Encrypted
  • Softaculous CMS Auto Installer
  • CPU Usage 100%
  • Ram Usage 2 GB
  • Disk I/O 10MB/s
  • IOPS 100
  • LiteSpeed PHP 5.2 to 7.4 with custom library and php.ini
  • Email Limit 300/Day
  • โดเมนย่อย (SubDomain) Unlimit
  • บัญชีอีเมลล์ (Email Account) Unlimit
  • FTP Account : Unlimit
  • เช็ค E-mail ผ่าน Outlook , Webmail
  • สำรองข้อมูลทุกๆ 7 วัน
  • สำรองข้อมูลนาน (Period): 7 วัน (1 ครั้ง)
  • International Bandwidth 10Gbps
  • Server Based: Miami , Florida