เลือกคลาวด์โฮสติ้งที่เหมาะสมกับคุณ

Cloud SSD Enterprise WHM/cPanel Hosting on CloudLinux
 • cPanel Cloud SSD Enterprise Hosting 4GB

  • 4GB
   พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • 120GB/month
   ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • 30
   ฐานข้อมูล (Database)
  • 200k จำนวนไฟล์ Inodes
 • cPanel Cloud SSD Enterprise Hosting 10GB

  • 10GB
   พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • 260GB/month
   ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • 60
   ฐานข้อมูล (Database)
  • 300k จำนวนไฟล์ Inodes
 • cPanel Cloud SSD Enterprise Hosting 10GB+

  • 10GB
   พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • 300GB/month
   ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • unlimit
   ฐานข้อมูล (Database)
  • 400k จำนวนไฟล์ Inodes
 • cPanel Cloud SSD Enterprise Hosting 20GB

  • 20GB
   พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • unlimit
   ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • unlimit
   ฐานข้อมูล (Database)
  • 500k จำนวนไฟล์ Inodes
Included With Every Plan
 • cPanel/WHM Control Panel
 • FREE SSL (HTTPS) by COMODO
 • Imunify360 ScanVirus in Control Panel
 • CMS Autoinstaller
 • CPU Usage 300%
 • Ram Usage 3GB
 • Disk I/O 30MB/s
 • IOPS 200
 • Node.js Support
 • Ruby on rail
 • Python
 • Multi PHP 5.2 to 7.4
 • Email limit 20/Hour
 • โดเมน (Domain) Unlimit
 • โดเมนย่อย (SubDomain) Unlimit
 • บัญชีอีเมลล์ (Email Account) Unlimit
 • FTP Account : Unlimit
 • Cronjobs Support
 • เช็ค E-mail ผ่าน Outlook
 • เช็ค E-mail ผ่าน Webmail
 • สำรองข้อมูลทุกๆ 7 วัน
 • สำรองข้อมูลนาน (Period): 28 วัน (4 ครั้ง)
 • Domestic Bandwidth 40Gbps
 • International Bandwidth 200Mbps
 • Server Based: Bangkok, Thailand