จดทะเบียนโดเมน

Find your new domain name. Enter your name or keywords below to check availability.

Browse extensions by category

Domain
New Price
Transfer
Renewal
.com
400.00 บาท
1 Year
400.00 บาท
1 Year
400.00 บาท
1 Year
.net
600.00 บาท
1 Year
600.00 บาท
1 Year
600.00 บาท
1 Year
.org
520.00 บาท
1 Year
520.00 บาท
1 Year
520.00 บาท
1 Year
.xyz
500.00 บาท
1 Year
500.00 บาท
1 Year
500.00 บาท
1 Year
.biz
700.00 บาท
1 Year
700.00 บาท
1 Year
700.00 บาท
1 Year
.info
600.00 บาท
1 Year
600.00 บาท
1 Year
600.00 บาท
1 Year
.pro
650.00 บาท
1 Year
650.00 บาท
1 Year
650.00 บาท
1 Year
.asia
650.00 บาท
1 Year
650.00 บาท
1 Year
650.00 บาท
1 Year
.eu
430.00 บาท
1 Year
430.00 บาท
1 Year
430.00 บาท
1 Year
.me
1,000.00 บาท
1 Year
1,000.00 บาท
1 Year
1,000.00 บาท
1 Year
.us
340.00 บาท
1 Year
340.00 บาท
1 Year
340.00 บาท
1 Year
.tv
1,200.00 บาท
1 Year
1,200.00 บาท
1 Year
1,200.00 บาท
1 Year
.xxx
2,999.00 บาท
1 Year
2,999.00 บาท
1 Year
2,999.00 บาท
1 Year
.ac.th
1,000.00 บาท
1 Year
1,000.00 บาท
1 Year
1,000.00 บาท
1 Year
.go.th
1,000.00 บาท
1 Year
1,000.00 บาท
1 Year
1,000.00 บาท
1 Year
.co.th
1,000.00 บาท
1 Year
1,000.00 บาท
1 Year
1,000.00 บาท
1 Year
.or.th
1,000.00 บาท
1 Year
1,000.00 บาท
1 Year
1,000.00 บาท
1 Year
.in.th
550.00 บาท
1 Year
550.00 บาท
1 Year
550.00 บาท
1 Year
.co
1,150.00 บาท
1 Year
1,150.00 บาท
1 Year
1,150.00 บาท
1 Year
.bet
1,100.00 บาท
1 Year
1,100.00 บาท
1 Year
1,100.00 บาท
1 Year

Please choose a category from above.

Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget

Explore packages now

Transfer your domain to us

Transfer now to extend your domain by 1 year!*

Transfer a domain

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains