เลือกคลาวด์โฮสติ้งสำหรับองค์กรที่เหมาะสมกับคุณ

Our Fastest Enterprise Cloud SSD Hosting with LiteSpeed Web Server
 • DA Cloud SSD Enterprise Hosting 4GB

  • 4GB พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • 300GB/เดือน ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • 2 โดเมน (Domain)
  • 10 ฐานข้อมูล (Database)
  • 100k จำนวนไฟล์ Inodes
 • DA Cloud SSD Enterprise Hosting 6GB

  • 6GB พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • 600GB/เดือน ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • 3 โดเมน (Domain)
  • 15 ฐานข้อมูล (Database)
  • 150k จำนวนไฟล์ Inodes
 • DA Cloud SSD Enterprise Hosting 10GB

  • 10GB พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • 1,200GB/เดือน ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • 4 โดเมน (Domain)
  • 20 ฐานข้อมูล (Database)
  • 200k จำนวนไฟล์ Inodes
 • DA Cloud SSD Enterprise Hosting 30GB

  • 30GB พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • 3,500GB/เดือน ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • 12 โดเมน (Domain)
  • 60 ฐานข้อมูล (Database)
  • 250k จำนวนไฟล์ Inodes
 • DA Cloud SSD Enterprise Hosting 90GB

  • 90GB พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • 9,000GB/เดือน ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • 45 โดเมน (Domain)
  • 120 ฐานข้อมูล (Database)
  • 500k จำนวนไฟล์ Inodes
Included With Every Plan
 • Directadmin Control Panel
 • FREE SSL (HTTPS) by Let's Encrypted
 • Imunify360 ScanVirus in Control Panel
 • Softaculous CMS Autoinstaller
 • LiteSpeed Webserver Enterprise
 • CPU Usage 300%
 • Ram Usage 3 GB
 • Disk I/O 30MB/s
 • IOPS 200
 • LiteSpeed PHP 5.2 to 7.4 with custom library and php.ini
 • Node.js Support
 • Email Limit 600/Day
 • โดเมนย่อย (SubDomain) Unlimit
 • บัญชีอีเมลล์ (Email Account) Unlimit
 • FTP Account : Unlimit
 • Cronjobs Support
 • เช็ค E-mail ผ่าน Outlook
 • เช็ค E-mail ผ่าน Webmail
 • สำรองข้อมูลทุกๆ 7 วัน
 • สำรองข้อมูลนาน (Period): 28 วัน (4 ครั้ง)
 • Domestic Bandwidth 40Gbps
 • International Bandwidth 200Mbps
 • Server Based: Bangkok, Thailand