เลือกคลาวด์โฮสติ้งที่เหมาะสมกับคุณ

Cloud SSD Enterprise Plesk Hosting on CloudLinux (Wordpress Friendly)
 • Plesk Cloud SSD Enterprise Hosting 2GB+8GB

  800.00/yr
  Out of Stock
  • 2GB
   พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • 8GB
   พื้นที่สำรองข้อมูล (Backup Space)
  • 50GB/month
   ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • 15
   ฐานข้อมูล (Database)
  • 100k
   จำนวนไฟล์ Inodes
  • have SSH Access
 • Plesk Cloud SSD Enterprise Hosting 4GB+16GB

  • 4GB
   พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • 16GB
   พื้นที่สำรองข้อมูล (Backup Space)
  • 120GB/month
   ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • 30
   ฐานข้อมูล (Database)
  • 200k
   จำนวนไฟล์ Inodes
  • have SSH Access
 • Plesk Cloud SSD Enterprise Hosting 10GB+40GB

  • 10GB
   พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • 40GB
   พื้นที่สำรองข้อมูล (Backup Space)
  • 260GB/month
   ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • 60
   ฐานข้อมูล (Database)
  • 300k
   จำนวนไฟล์ Inodes
  • have SSH Access
 • Plesk Cloud SSD Enterprise Hosting 10GBPlus+40GB

  • 10GB
   พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • 40GB
   พื้นที่สำรองข้อมูล (Backup Space)
  • 300GB/month
   ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • unlimit
   ฐานข้อมูล (Database)
  • 400k
   จำนวนไฟล์ Inodes
  • have SSH Access
 • Plesk Cloud SSD Enterprise Hosting 20GB+80GB

  • 20GB
   พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • 80GB
   พื้นที่สำรองข้อมูล (Backup Space)
  • unlimit
   ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • unlimit
   ฐานข้อมูล (Database)
  • 500k
   จำนวนไฟล์ Inodes
  • have SSH Access
 • Plesk Cloud SSD Enterprise Hosting 40GB+160GB

  • 40GB
   พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • 160GB
   พื้นที่สำรองข้อมูล (Backup Space)
  • unlimit
   ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • unlimit
   ฐานข้อมูล (Database)
  • 600k
   จำนวนไฟล์ Inodes
  • have SSH Access
Included With Every Plan
 • Plesk Control Panel
 • Wordpress Toolkit
 • FREE SSL (HTTPS) by COMODO
 • Imunify360 ScanVirus in Control Panel
 • CMS Autoinstaller
 • CPU Usage 300%
 • Ram Usage 3GB
 • Disk I/O 30MB/s
 • IOPS 200
 • Node.js Support
 • Ruby on rail
 • Python
 • Multi PHP 5.2 to 8.x
 • Email limit 20/Hour
 • โดเมน (Domain) Unlimit
 • โดเมนย่อย (SubDomain) Unlimit
 • บัญชีอีเมลล์ (Email Account) Unlimit
 • FTP Account : Unlimit
 • Cronjobs Support
 • เช็ค E-mail ผ่าน Outlook
 • เช็ค E-mail ผ่าน Webmail
 • สำรองข้อมูลทุกๆ 7 วัน
 • สำรองข้อมูลนาน (Period): 28 วัน (4 ครั้ง)
 • Domestic Bandwidth 40Gbps
 • International Bandwidth 200Mbps
 • Server Based: Bangkok, Thailand