เลือกคลาวด์ Enterprise SSD VPS ที่เหมาะสมกับคุณ

Enterprise Hardware Cluster with vCenter + vSAN SSD infrastructure
Included With Every Plan
 • ** 3 nodes สามารถ Offline ได้ถึง 2 nodes โดยที่ vm ยังรันได้ปกติ
 • Windows 2008 and newer support
 • No License Included
 • Unmetered Domestic Bandwidth
 • 20GB International B/W per day (fup 512Kbps)
 • Gigabit Port
 • Veeam Schedule Backup (Optional)
 • 40Gbps COOPNIX Domestic B/W
 • 200Mbps COOPNIX Inter B/W
 • Infra. 5 node Dual Xeon E5-2660v2 (100C/200T) Ram 1920GB
 • Infra. Intel SSD DC S3610 800GB x 40
 • Infra. Intel DC P4600 2TB for Cache
 • Infra. vSAN 20Gbps per node connection