เลือกคลาวด์ Enterprise SSD VPS ที่เหมาะสมกับคุณ

Enterprise Hardware Cluster with vCenter + vSAN SSD infrastructure
Included With Every Plan
 • ** 3 nodes สามารถ Offline ได้ถึง 2 nodes โดยที่ vm ยังรันได้ปกติ
 • CentOS,Ubuntu,Debian and etc Support
 • CyberPanel (Free) ,DirectAdmin and cPanel (Optional)
 • System Engineer Support (Optional)
 • Unmetered Domestic Bandwidth
 • 20GB International B/W per day (fup 512Kbps)
 • Gigabit Port
 • Veeam Schedule Backup (Optional)
 • 40Gbps COOPNIX Domestic B/W
 • 200Mbps COOPNIX Inter B/W
 • Infra. 7 node Dual Xeon E5-2660v2 (140C/280T) Ram 1920GB
 • Infra. Intel SSD DC S3610 800GB x 40
 • Infra. SamSung 6.4TB for Data
 • Infra. Sandisk IOFusion 3TB for Data
 • Infra. SamSung NVMe 1.6TB for Cache
 • Infra. Intel DC P4600 2TB for Cache
 • Infra. vSAN 20Gbps per node connection