เลือกคลาวด์โฮสติ้งที่เหมาะสมกับคุณ

Cloud SSD Hosting with Litespeed Web Server
 • DA Cloud SSD Hosting 10GB+10GB

  • 10GB
   พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • 10GB
   พื้นที่สำรองข้อมูล (Backup Space)
  • 100GB/เดือน
   ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • 1
   โดเมน (Domain)
  • 6
   ฐานข้อมูล (Database)
  • No
   Cronjobs
  • 100%
   CPU Usage
  • 100k
   จำนวนไฟล์ Inodes
 • DA Cloud SSD Hosting 15GB+15GB

  • 15GB
   พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • 15GB
   พื้นที่สำรองข้อมูล (Backup Space)
  • 200GB/เดือน
   ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • 5
   โดเมน (Domain)
  • 12
   ฐานข้อมูล (Database)
  • have
   Cronjobs
  • 150%
   CPU Usage
  • 150k
   จำนวนไฟล์ Inodes
 • DA Cloud SSD Hosting 20GB+20GB

  • 20GB
   พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • 20GB
   พื้นที่สำรองข้อมูล (Backup Space)
  • 300GB/เดือน
   ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • 10
   โดเมน (Domain)
  • 18
   ฐานข้อมูล (Database)
  • have
   Cronjobs
  • 150%
   CPU Usage
  • 200k
   จำนวนไฟล์ Inodes
 • DA Cloud SSD Hosting 30GB+30GB

  • 30GB
   พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • 30GB
   พื้นที่สำรองข้อมูล (Backup Space)
  • unlimit
   ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • unlimit
   โดเมน (Domain)
  • 30
   ฐานข้อมูล (Database)
  • have
   Cronjobs
  • 200%
   CPU Usage
  • 200k
   จำนวนไฟล์ Inodes
Included With Every Plan
 • Directadmin Control Panel
 • Imunify360 ScanVirus in Control Panel
 • FREE SSL (HTTPS) by Let's Encrypted
 • Softaculous CMS Auto Installer
 • LiteSpeed Webserver Enterprise
 • Ram Usage 2 GB
 • Disk I/O 20MB/s
 • IOPS 100
 • LiteSpeed PHP 5.2 to 8.x with custom library and php.ini
 • Email Limit 300/Day
 • โดเมนย่อย (SubDomain) Unlimit
 • บัญชีอีเมลล์ (Email Account) Unlimit
 • FTP Account : Unlimit
 • เช็ค E-mail ผ่าน Outlook
 • เช็ค E-mail ผ่าน Webmail
 • สำรองข้อมูลทุกๆ 7 วัน
 • สำรองข้อมูลนาน (Period): 7 วัน (1 ครั้ง)
 • Domestic Bandwidth 40Gbps
 • International Bandwidth 200Mbps
 • Server Based: Bangkok, Thailand