เลือกคลาวด์โฮสติ้งที่เหมาะสมกับคุณ

Cloud SSD Hosting with Litespeed Web Server
 • DA Cloud SSD Hosting 10GB

  • 10GB พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • 100GB/เดือน ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • 1 โดเมน (Domain)
  • 6 ฐานข้อมูล (Database)
  • No Cronjobs
  • 100% CPU Usage
  • 100k จำนวนไฟล์ Inodes
  Şu tarihten 1,000.00/ yıl
  Satın Al
 • DA Cloud SSD Hosting 15GB

  • 15GB พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • 200GB/เดือน ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • 5 โดเมน (Domain)
  • 12 ฐานข้อมูล (Database)
  • have Cronjobs
  • 150% CPU Usage
  • 150k จำนวนไฟล์ Inodes
  Şu tarihten 1,900.00/ yıl
  Satın Al
 • DA Cloud SSD Hosting 20GB

  • 20GB พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • 300GB/เดือน ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • 10 โดเมน (Domain)
  • 18 ฐานข้อมูล (Database)
  • have Cronjobs
  • 150% CPU Usage
  • 200k จำนวนไฟล์ Inodes
  Şu tarihten 2,800.00/ yıl
  Satın Al
 • DA Cloud SSD Hosting 30GB

  • 30GB พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • unlimit ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • unlimit โดเมน (Domain)
  • 30 ฐานข้อมูล (Database)
  • have Cronjobs
  • 200% CPU Usage
  • 200k จำนวนไฟล์ Inodes
  Şu tarihten 5,000.00/ yıl
  Satın Al
Tüm Paketlerle Sunulan
 • Directadmin Control Panel
 • Imunify360 ScanVirus in Control Panel
 • FREE SSL (HTTPS) by Let's Encrypted
 • Softaculous CMS Auto Installer
 • LiteSpeed Webserver Enterprise
 • Ram Usage 2 GB
 • Disk I/O 20MB/s
 • IOPS 100
 • LiteSpeed PHP 5.2 to 7.4 with custom library and php.ini
 • Email Limit 300/Day
 • โดเมนย่อย (SubDomain) Unlimit
 • บัญชีอีเมลล์ (Email Account) Unlimit
 • FTP Account : Unlimit
 • เช็ค E-mail ผ่าน Outlook
 • เช็ค E-mail ผ่าน Webmail
 • สำรองข้อมูลทุกๆ 7 วัน
 • สำรองข้อมูลนาน (Period): 7 วัน (1 ครั้ง)
 • Domestic Bandwidth 40Gbps
 • International Bandwidth 200Mbps
 • Server Based: Bangkok, Thailand