เลือกคลาวด์ Enterprise VPS ที่เหมาะสมกับคุณ

Enterprise Hardware Cluster with vCenter + vSAN SAS infrastructure with NVMe Cache
Included With Every Plan
 • ** 2 nodes สามารถ Offline ได้ถึง 1 nodes โดยที่ vm ยังรันได้ปกติ
 • CentOS,Ubuntu,Debian and etc Support
 • CyberPanel (Free) ,DirectAdmin and cPanel (Optional)
 • System Engineer Support (Optional)
 • Unmetered Domestic Bandwidth
 • 20GB International B/W per day (fup 512Kbps)
 • Gigabit Port
 • Veeam Schedule Backup (Optional)
 • 40Gbps COOPNIX Domestic B/W
 • 200Mbps COOPNIX Inter B/W
 • Infra. 4 Node Dual Xeon E5-2630v4 or E5-2650v4 (80C/160T) Ram 2048GB
 • Infra. Enterprise SAS Disk x 12 (Raid 6)
 • Infra. NVMe 1.2TB x 2 Cached
 • Infra. vSAN 20Gbps per node connection