เลือกคลาวด์ Enterprise VPS ที่เหมาะสมกับคุณ

Enterprise Hardware Cluster with vCenter + vSAN SAS infrastructure with NVMe Cache
  • Cloud Enterprise VPS Starter

    • 100GB พื้นที่ใข้งาน (Space)
    • 2 Core of CPU Shared CPU
    • 2,048MB not shared RAM
    • 300 IOPS
    • 2 node HA
    From 650.00/mo
    Bestil nu
  • Cloud Enterprise VPS Junior

    • 150GB พื้นที่ใข้งาน (Space)
    • 4 Core of CPU Shared CPU
    • 4098MB not shared RAM
    • 400 IOPS
    • 2 node HA
    From 900.00/mo
    Bestil nu
  • Cloud Enterprise VPS Senior

    • 200GB พื้นที่ใข้งาน (Space)
    • 6 Core of CPU Shared CPU
    • 6,144MB not shared RAM
    • 500 IOPS
    • 2 node HA
    From 1,300.00/mo
    Bestil nu
  • Cloud Enterprise VPS Expert

    • 250GB พื้นที่ใข้งาน (Space)
    • 8 Core of CPU Shared CPU
    • 8,192MB not shared RAM
    • 600 IOPS
    • 2 node HA
    From 1,600.00/mo
    Bestil nu
Inkluderet i alle pakker
  • ** 2 nodes สามารถ Offline ได้ถึง 1 nodes โดยที่ vm ยังรันได้ปกติ
  • CentOS,Ubuntu,Debian and etc Support
  • CyberPanel (Free) ,DirectAdmin and cPanel (Optional)
  • System Engineer Support (Optional)
  • Unmetered Domestic Bandwidth
  • 20GB International B/W per day (fup 512Kbps)
  • Gigabit Port
  • Veeam Schedule Backup (Optional)
  • 40Gbps COOPNIX Domestic B/W
  • 200Mbps COOPNIX Inter B/W
  • Infra. 4 Node Dual Xeon E5-2630v4 or E5-2650v4 (80C/160T) Ram 2048GB
  • Infra. Enterprise SAS Disk x 12 (Raid 6)
  • Infra. NVMe 1.2TB x 2 Cached
  • Infra. vSAN 20Gbps per node connection