เลือกคลาวด์ Enterprise VPS ที่เหมาะสมกับคุณ

Enterprise Hardware Cluster with vCenter + vSAN SAS infrastructure with NVMe Cache
 • Cloud Enterprise VPS Windows Starter

  • 100GB พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • 2 Core of CPU Shared CPU
  • 2048MB not shared RAM
  • 300 IOPS
  • 2 node HA
 • Cloud Enterprise VPS Windows Junior

  • 150GB พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • 4 Core of CPU Shared CPU
  • 4,098MB not shared RAM
  • 400 IOPS
  • 2 node HA
 • Cloud Enterprise VPS Windows Senior

  • 200GB พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • 6 Core of CPU Shared CPU
  • 6,144MB not shared RAM
  • 500 IOPS
  • 2 node HA
 • Cloud Enterprise VPS Windows Expert

  • 250GB พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • 8 Core of CPU Shared CPU
  • 8,192MB not shared RAM
  • 600 IOPS
  • 2 node HA
Included With Every Plan
 • ** 2 nodes สามารถ Offline ได้ถึง 1 nodes โดยที่ vm ยังรันได้ปกติ
 • Windows 2008 and newer support
 • No License Included
 • Unmetered Domestic Bandwidth
 • 20GB International B/W per day (fup 512Kbps)
 • Gigabit Port
 • Veeam Schedule Backup (Optional)
 • 40Gbps COOPNIX Domestic B/W
 • 200Mbps COOPNIX Inter B/W
 • Infra. 4 Node Dual Xeon E5-2630v4 or E5-2650v4 (80C/160T) Ram 2048GB
 • Infra. Enterprise SAS Disk x 12 (Raid 6)
 • Infra. NVMe 1.2TB x 2 Cached
 • Infra. vSAN 20Gbps per node connection