เลือก Enterprise SSD VPS ที่เหมาะสมกับคุณ

Enterprise Hardware with vCenter and Raid 50 SSD Disk Redundant
 • Enterprise SSD VPS Inter Starter

  • 50GB
   พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • ไม่จำกัด
   ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • 2 Core
   CPU
  • 2GB not shared
   RAM
 • Enterprise SSD VPS Inter Junior

  • 75GB
   พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • ไม่จำกัด
   ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • 4 Core
   CPU
  • 3GB not shared
   RAM
 • Enterprise SSD VPS Inter Senior

  • 100GB
   พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • ไม่จำกัด
   ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • 6 Core
   CPU
  • 4GB not shared
   RAM
 • Enterprise SSD VPS Inter Expert

  • 125GB
   พื้นที่ใข้งาน (Space)
  • ไม่จำกัด
   ปริมาณการส่งข้อมูล (Bandwidth)
  • 8 Core
   CPU
  • 5GB not shared
   RAM
Included With Every Plan
 • Support Windows and Linux
 • CyberPanel (Free) ,DirectAdmin and cPanel (Optional)
 • System Engineer Support (Optional)
 • Raid-50 Realtime Disk Protection
 • Unmetered Bandwidth
 • Gigabit Port
 • 40Gbps Anti DDoS
 • Veeam Schedule Backup (Optional)
 • Infra. Dual Xeon E5
 • Infra. Enterprise SSD Disk x 6 (Raid 50)
 • IDC: Miami, FL USA